8 Themes WordPress nhẹ và nhanh nhất năm 2021

Là nền tảng của trang web, chủ đề của bạn sẽ luôn đóng một vai trò lớn trong việc trang web của bạn tải nhanh như thế nào. Tuy nhiên, điều tuyệt vời về WordPress