Đào tạo SEO cơ bản và nâng cao, khóa học SEO chất lượng, lớp ít người