Careers

Các bạn đang có nhu cầu:

  • Thực tập sinh chuyên ngành Digital Marketing.
  • Nâng cao trình độ khi bước vào đời với Digital Marketing.
  • Thử sức các dự án từ dễ đến khó tại Compa Marketing.
  • Làm leader hoặc giám đốc dự án.
  • …..

Tất cả chúng tôi đều có vị trí cho các bạn.

Hãy ghé xem Trang Liên Hệ nếu bạn thật sự tìm đến chúng tôi.