Tăng giới hạn Upload 512MB cho All-in-One WP Migration Plugin

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách mở khóa nhanh phần mở rộng plugin WP Mig-in-One miễn phí, sẽ loại bỏ giới hạn tải lên 512 MB và tăng nó lên không giới hạn .

Trước khi bắt đầu với hướng dẫn này, bạn nên cài đặt WordPress trên một nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web như Google Cloud , Azure hoặc Amazon AWS .

#1. Kích hoạt Pugin từ thư viện Plugin WordPress

#2. Mở Trình chỉnh sửa Plugin

Từ menu thanh bên WordPress của bạn, nhấp vào Trình chỉnh sửa bên dưới cột Plugins.

#3. Chọn Plugin

#4. Mở tệp constants.php

Chọn file constants.php

#5. Sửa tệp constants.php

Cuộn xuống dòng 249 của tệp constants.php vào phần Kích thước tệp tối đa và thêm * 20 bên cạnh số hiện có như bên dưới:

// =================
// = Max File Size =
// =================
define( ‘AI1WM_MAX_FILE_SIZE’, 536870912 * 20 );

#6. Lưu thay đổi

Cuộn xuống cuối trang và nhấp vào Cập nhật tệp để lưu các thay đổi.

#7. Cài đặt kiểm tra

Nếu các thay đổi của bạn thành công, bạn sẽ nhận thấy rằng kích thước tệp tải lên tối đa đã được tăng lên 10GB.

Nếu bạn cần tăng giới hạn tải lên lên hơn 10 GB, chỉ cần tăng số nhân. Bằng cách sử dụng hệ số nhân là 60 thay vì 20 (như hiển thị bên dưới), bạn sẽ tăng giới hạn tải lên lên 30 GB.

Xin lưu ý rằng giới hạn tải lên sẽ trở lại 512MB mỗi khi plugin được cập nhật, vì vậy bạn sẽ cần lặp lại hướng dẫn này nếu bạn cập nhật plugin.

Nếu bạn muốn chỉnh sửa tệp từ bên ngoài WordPress, bạn có thể tìm thấy tệp contants.php của plugin bằng cách sử dụng đường dẫn tệp sau:

/wp-content/plugins/all-in-one-wp-migration/constants.php

Đối với người dùng Google Cloud, AWS và Azure – sử dụng đường dẫn tệp bên dưới để định vị tệp constants.php của bạn.

Nếu bạn đang sử dụng WordPress Bitnami , tệp constants.php của bạn sẽ được đặt tại:

/opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-content/plugins/all-in-one-wp-migration/constants.php

Nếu bạn đang sử dụng WordPress Click-to-Deployment , tệp constants.php của bạn được đặt tại:

/opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-content/plugins/all-in-one-wp-migration/constants.php

Chúc bạn thành công !

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.