Giới thiệu về Zapier

Zapier là chất keo kết nối hàng nghìn ứng dụng web . Zap là quy trình công việc kết nối các ứng dụng của bạn để chúng có thể hoạt động cùng nhau. Zap bắt